Garantievoorwaarden Pullman producten

Pullman Garantie voorwaarden en Garantietermijn

Pullman geeft u garantie overeenkomstig de garantie-bepalingen van Interieur Waarborg (CBW). Die voorwaarden kunt u nalezen via www.cbwerkend.nl. Indien u materiaal- of constructiefouten vaststelt bij matrassen of boxsprings dient u contact op te nemen met uw erkende Pullman dealer.

Pullman producten hebben standaard twee jaar volledige garantie. De garantie kan uitgebreider zijn voor matrassen of boxsprings.

De garantie start vanaf de datum van bezorging en facturatie van het product door Hilding Anders Netherlands aan Slaapwereld.  Deze datum is niet noodzakelijk gelijk aan uw lever- of factuurdatum.

Indien u onverhoopt een beroep dient te doen op uw Pullman garantie zal Pullman het product na beoordeling voor u herstellen, omruilen of een volwaardig alternatief aanbieden via Slaapwereld. 

Extra kosten die bijvoorbeeld kunnen ontstaan voor het ophalen, bezorgen of montage vallen buiten de garantie. 

Stelt u onverhoopt een defect vast na de garantietermijn dan zullen herstelkosten berekend worden. Alle communicatie verloopt steeds via uw erkende Pullman dealer (Slaapwereld).

Bij gebruik van verstelbare matrasdragers geeft Pullman geen garantie op de koppelritsen van matrassen bij een gekoppelde uitvoering.